Sieć Easy Food jak nazywamy Mr Hamburger’a jest skierowany do osób, które w dzisiejszych czasach żyją szybko i są prawie zawsze zajęte. Szybko żyjący Polacy nie mają czasu na przygotowywanie jedzenia, a ponieważ są głodni „tu i teraz” chcą zaspokoić swój głód szybko i bez zbędnych ceregieli. Ludzi żyjących szybko i chcących równie szybko zaspokoić swój głód będzie przybywało i właśnie dlatego Mr HAMBURGER wychodzi im naprzeciw z posiłkami bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie
Celem działalności Spółki jest stworzenie i rozwinięcie w naszym kraju sieci restauracji "Leśne Runo", oferującej tradycyjne dania polskiej kuchni i mogącej skutecznie konkurować z zachodnimi sieciami gastronomicznymi typu „fast-food”. Koncepcja rozwoju sieci restauracji "Leśne Runo" zakłada uruchamianie lokali przy stacjach paliw, w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym i biznesowym. Cechą wyróżniającą "Leśne Runo" spośród innych sieciowych firm gastronomicznych jest połączenie polskiej tradycji kulinarnej z nowoczesnymi standardami obsługi, charakterystycznymi dla restauracji typu „fast food".
Podpisanie istotnej umowy
Brak zdjęcia
dodano: 2016-10-10
Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 10.10.2016 r. została podpisana umowa franchisingowa z firmą ?RW? S.C. Jezierski Ryszard, Szostak Wiesław z siedzibą w Pińczowie (?Partner?) na prowadzenie lokalu w sieci Mr Hamburger S.A. w Pyrzowicach. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 10.10.2016 r. do dnia 09.10.2021 r. Dla zabezpieczenia wszelkich należności Spółki wynikających z umowy, Partner ustanawia zabezpieczenie złożone w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 & 1 pkt.5 i & 2 KPC obejmujące obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych. W przypadku niewywiązania się w terminie przez Partnera z jakichkolwiek płatności, Spółka ma prawo skorzystać z ustanowionych zabezpieczeń. W przypadku naruszenia postanowień umowy Spółka uprawniona jest do nałożenia na Partnera kar umownych. Zgodnie z postanowieniami umowy, ostateczny termin na otwarcie baru Mr Hamburger określony został na dzień 31 maja 2017 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

wykonanie: Pixelirium.pl